W którym mieście znajduje się Uniwersytet Harvarda?

Princeton
Harvard
Nowy Jork
Cambridge
Obie uczelnie znajdują się w Cam­brid­ge - miasta na wschod­nim wybrzeżu USA, na­zwa­ne­go na cześć an­giel­skie­go Cam­brid­ge sły­ną­ce­go z uni­wer­sy­te­tu. Ame­ry­kań­skie Cam­brid­ge założone zostało obok Bostonu już przez pierw­szych osad­ni­ków bry­tyj­skich w roku 1630.

Rozkład odpowiedzi

Princeton
Harvard
Nowy Jork
Cambridge
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
14%
32%
10%
42%
28
flagWłochy
8%
25%
25%
41%
12
flagWielka Brytania
15%
17%
28%
38%
63
flagNieznany
22%
25%
17%
32%
107
flagPolska
19%
28%
21%
30%
3326
flagNiemcy
18%
29%
27%
25%
44
flagHolandia
6%
40%
40%
13%
15

Płeć

men29%
women29%
Princeton
19%
21%
Harvard
26%
26%
Nowy Jork
24%
22%
Cambridge
29%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym mieście znajduje się Uniwersytet Harvarda?
3703
30%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.