W którym okresie żyły najwieksze zwierzęta w historii Ziemi?

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
Osią­ga­ją­cy 190 ton płetwal błękitny jest naj­więk­szym znanym zwie­rzę­cie­m, jakie kie­dy­kol­wiek żyło na Ziemi. Naj­więk­sze di­no­zau­ry znane z kom­plet­nych szkie­le­tów osiągały 23-37 ton. Istniały także dużo większe gatunki di­no­zau­ró­w, jednak znane są jedynie z po­je­dyń­czych kości, trudno więc osza­co­wać ich możliwą wagę. Jest jednak mało praw­do­po­dob­ne, by zbliżyły się roz­mia­ra­mi do płe­twa­la.

Rozkład odpowiedzi

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
33%
6%
0%
60%
15
flagGrecja
27%
18%
0%
54%
11
flagWłochy
38%
3%
3%
53%
26
flagHolandia
45%
4%
4%
45%
22
flagStany Zjednoczone
35%
9%
16%
37%
172
flagWielka Brytania
40%
12%
9%
36%
132
flagPolska
42%
11%
14%
31%
5424
flagNiemcy
37%
12%
18%
31%
82
flagNorwegia
62%
6%
0%
31%
16
flagIndie
67%
2%
5%
25%
40
flagFrancja
46%
13%
20%
20%
15
flagNieznany
50%
16%
21%
12%
335
flagUkraina
60%
20%
0%
10%
10
flagRosja
50%
8%
33%
8%
12
flagIrlandia
52%
23%
17%
5%
17

Płeć

men28%
women29%
w jurze
43%
43%
w triasie
11%
13%
w kredzie
15%
13%
w czwartorzędzie (teraz)
28%
29%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Alter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.