W którym okresie żyły najwieksze zwierzęta w historii Ziemi?

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
Osią­ga­ją­cy 190 ton płetwal błękitny jest naj­więk­szym znanym zwie­rzę­cie­m, jakie kie­dy­kol­wiek żyło na Ziemi. Naj­więk­sze di­no­zau­ry znane z kom­plet­nych szkie­le­tów osiągały 23-37 ton. Istniały także dużo większe gatunki di­no­zau­ró­w, jednak znane są jedynie z po­je­dyń­czych kości, trudno więc osza­co­wać ich możliwą wagę. Jest jednak mało praw­do­po­dob­ne, by zbliżyły się roz­mia­ra­mi do płe­twa­la.

Rozkład odpowiedzi

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
38%
0%
0%
61%
13
flagWłochy
37%
0%
4%
58%
24
flagHolandia
50%
5%
5%
40%
20
flagNorwegia
61%
0%
0%
38%
13
flagStany Zjednoczone
36%
9%
17%
36%
160
flagWielka Brytania
42%
14%
9%
34%
114
flagPolska
42%
10%
14%
32%
4538
flagNiemcy
39%
13%
17%
29%
74
flagIndie
66%
2%
5%
25%
39
flagFrancja
46%
13%
20%
20%
15
flagUkraina
60%
20%
0%
10%
10
flagNieznany
51%
17%
21%
9%
157
flagIrlandia
46%
30%
15%
7%
13

Płeć

men30%
women28%
w jurze
44%
44%
w triasie
9%
12%
w kredzie
14%
13%
w czwartorzędzie (teraz)
30%
28%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Alter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.