W którym okresie żyły najwieksze zwierzęta w historii Ziemi?

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
Osią­ga­ją­cy 190 ton płetwal błękitny jest naj­więk­szym znanym zwie­rzę­cie­m, jakie kie­dy­kol­wiek żyło na Ziemi. Naj­więk­sze di­no­zau­ry znane z kom­plet­nych szkie­le­tów osiągały 23-37 ton. Istniały także dużo większe gatunki di­no­zau­ró­w, jednak znane są jedynie z po­je­dyń­czych kości, trudno więc osza­co­wać ich możliwą wagę. Jest jednak mało praw­do­po­dob­ne, by zbliżyły się roz­mia­ra­mi do płe­twa­la.

Rozkład odpowiedzi

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
odpowiedzi
flagWłochy
33%
0%
4%
61%
21
flagNorwegia
61%
0%
0%
38%
13
flagStany Zjednoczone
35%
9%
17%
37%
156
flagPolska
42%
10%
13%
33%
3933
flagHolandia
53%
6%
6%
33%
15
flagNiemcy
39%
13%
15%
31%
69
flagWielka Brytania
45%
12%
11%
30%
93
flagIndie
66%
2%
5%
25%
39
flagNieznany
48%
6%
20%
24%
29
flagFrancja
46%
13%
20%
20%
15
flagIrlandia
50%
30%
10%
10%
10
flagUkraina
60%
20%
0%
10%
10

Płeć

men33%
women29%
w jurze
44%
43%
w triasie
9%
12%
w kredzie
13%
13%
w czwartorzędzie (teraz)
33%
29%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Alter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.