W którym roku powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

w 1934
w 1946
w 1975
w 1989
ZUS: Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych został utwo­rzo­ny w 1934 roku po kil­ku­let­nim procesie re­for­mo­wa­nia systemu ubez­pie­czeń spo­łecz­nych. W roku 1955 został zli­kwi­do­wa­ny, ale już w 1960 roku re­ak­ty­wo­wa­no ZUS. In­sty­tu­cja - po szeregu zmian - istnieje do dzisaj za­trud­nia­jąc ponad 45 tys. pra­cow­ni­ków i wy­pła­ca­jąc świad­cze­nia niemal 200 mld zł rocznie (około 50% budżetu Pań­stwa­).

Rozkład odpowiedzi

w 1934
w 1946
w 1975
w 1989
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
68%
17%
10%
4%
47
flagKanada
60%
20%
13%
6%
15
flagFrancja
51%
18%
25%
3%
27
flagHiszpania
50%
33%
16%
0%
12
flagSzwecja
46%
6%
33%
13%
15
flagNiemcy
41%
25%
21%
12%
114
flagWielka Brytania
40%
24%
24%
10%
175
flagUkraina
38%
9%
25%
27%
44
flagBiałoruś
37%
25%
12%
25%
16
flagPolska
36%
23%
23%
16%
6779
flagHolandia
35%
10%
25%
30%
20
flagNorwegia
35%
28%
28%
7%
14
flagRosja
33%
33%
8%
16%
12
flagLitwa
33%
25%
25%
16%
12
flagDania
33%
16%
25%
25%
12
flagWłochy
30%
20%
40%
10%
10
flagIrlandia
27%
27%
22%
22%
22
flagNieznany
18%
25%
29%
27%
610

Płeć

men27%
women26%
w 1934
27%
26%
w 1946
23%
28%
w 1975
26%
29%
w 1989
23%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
8045
35%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.