W którym roku uchwalono Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?

w 1944 roku
w 1947 roku
w 1952 roku
w 1976 roku
Kon­sty­tu­cja Polskiej Rzecz­po­spo­li­tej Ludowej uchwa­lo­na została 22 lipca 1952 roku. Znosiła urząd pre­zy­den­ta, a od 1976 w znaj­do­wa­ły się w niej zapisy o sojuszu z ZSRR i prze­wod­niej roli Polskiej Zjed­no­czo­nej Partii Ro­bot­ni­czej.

Rozkład odpowiedzi

w 1944 roku
w 1947 roku
w 1952 roku
w 1976 roku
odpowiedzi
flagWłochy
0%
10%
80%
10%
10
flagIrlandia
0%
18%
75%
6%
16
flagBiałoruś
10%
10%
70%
10%
10
flagUkraina
16%
11%
61%
11%
36
flagStany Zjednoczone
8%
28%
57%
4%
45
flagNorwegia
6%
25%
56%
12%
16
flagPolska
7%
27%
55%
9%
6936
flagNiemcy
7%
31%
55%
5%
76
flagFrancja
5%
33%
55%
5%
18
flagRosja
18%
18%
54%
9%
11
flagWielka Brytania
12%
25%
51%
10%
160
flagDania
0%
41%
50%
8%
12
flagHolandia
26%
21%
47%
5%
19
flagNieznany
9%
35%
45%
9%
728
flagKanada
25%
33%
41%
0%
12
flagLitwa
9%
36%
36%
18%
11

Płeć

men51%
women53%
w 1944 roku
8%
7%
w 1947 roku
32%
25%
w 1952 roku
51%
53%
w 1976 roku
7%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym roku uchwalono Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?
8228
54%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Dennis Jarvis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.