W którym roku została ufundowana nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej (Oscar)?

1911
1927
1940
1953
Nagrody Akademii Filmowej ufun­do­wa­no w tym samym roku (1927), co samą Aka­de­mię, sku­pia­ją­cą ame­ry­kań­skich fil­mow­ców. Pierwsze nagrody zostały za­pre­zen­to­wa­ne w 1929 roku w Hol­ly­wo­od Ro­ose­velt Hotel przy udziale 250 osób, ówczesna gala trwała zaledwie 15 minut. Po­cząt­ko­wo Oscary budziły umiar­ko­wa­ne za­in­te­re­so­wa­nie, a przed­sta­wi­cie­le mediów opuścili pierwszą galę jeszcze przed jej za­koń­cze­niem.

Rozkład odpowiedzi

1911
1927
1940
1953
odpowiedzi
flagHolandia
5%
88%
0%
5%
17
flagNiemcy
8%
68%
11%
11%
60
flagPolska
15%
62%
12%
9%
4887
flagStany Zjednoczone
13%
60%
18%
7%
38
flagWielka Brytania
14%
59%
15%
11%
100
flagNieznany
12%
57%
15%
14%
431
flagFrancja
28%
57%
7%
7%
14
flagDania
50%
50%
0%
0%
10

Płeć

men60%
women63%
1911
16%
14%
1927
60%
63%
1940
12%
12%
1953
11%
8%

Szczegóły

Autor: Tomasz
Ilustracja: Davidlohr Bueso
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.