W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
Zawody o Puchar Rydera roz­gry­wa­ne są co dwa lata pomiędzy gol­fo­wy­mi re­pre­zen­ta­cja­mi Europy i Stanów Zjed­no­czo­nych. Jest to jedyna pre­sti­żo­wa ry­wa­li­za­cja we współ­cze­snym sporcie za­wo­do­wy­m, w której zwy­cięz­cy nie otrzy­mu­ją żadnych nagród pie­nięż­nych.

Rozkład odpowiedzi

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
83%
0%
8%
12
flagIndie
6%
68%
12%
6%
16
flagWłochy
16%
64%
8%
12%
25
flagHolandia
7%
64%
21%
7%
14
flagIrlandia
25%
62%
12%
0%
16
flagWielka Brytania
21%
60%
16%
0%
106
flagFrancja
20%
58%
17%
3%
29
flagStany Zjednoczone
17%
51%
19%
11%
78
flagNieznany
22%
51%
22%
3%
31
flagPolska
25%
46%
22%
6%
3642
flagNiemcy
28%
42%
26%
2%
71
flagNorwegia
10%
40%
30%
20%
10

Płeć

men47%
women42%
w żeglarstwie
26%
24%
w golfie
47%
42%
w snookerze
22%
25%
w tenisie
3%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?
3998
46%

Szczegóły

Autor: Josh Terrence
Ilustracja: jon smith.
Czytaj więcej: wikipedia Ryder Cup
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.