W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
Zawody o Puchar Rydera roz­gry­wa­ne są co dwa lata pomiędzy gol­fo­wy­mi re­pre­zen­ta­cja­mi Europy i Stanów Zjed­no­czo­nych. Jest to jedyna pre­sti­żo­wa ry­wa­li­za­cja we współ­cze­snym sporcie za­wo­do­wy­m, w której zwy­cięz­cy nie otrzy­mu­ją żadnych nagród pie­nięż­nych.

Rozkład odpowiedzi

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
84%
0%
7%
13
flagIndie
5%
70%
11%
5%
17
flagHolandia
8%
69%
17%
4%
23
flagIrlandia
20%
65%
15%
0%
20
flagWielka Brytania
21%
61%
16%
0%
127
flagWłochy
19%
61%
7%
11%
26
flagFrancja
27%
54%
15%
3%
33
flagStany Zjednoczone
18%
50%
18%
11%
79
flagNieznany
22%
48%
23%
5%
197
flagPolska
24%
46%
22%
6%
4287
flagNorwegia
9%
45%
27%
18%
11
flagNiemcy
29%
41%
25%
2%
74

Płeć

men47%
women42%
w żeglarstwie
26%
24%
w golfie
47%
42%
w snookerze
22%
25%
w tenisie
4%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?
4851
47%

Szczegóły

Autor: Josh Terrence
Ilustracja: jon smith.
Czytaj więcej: wikipedia Ryder Cup
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.