W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
Zawody o Puchar Rydera roz­gry­wa­ne są co dwa lata pomiędzy gol­fo­wy­mi re­pre­zen­ta­cja­mi Europy i Stanów Zjed­no­czo­nych. Jest to jedyna pre­sti­żo­wa ry­wa­li­za­cja we współ­cze­snym sporcie za­wo­do­wy­m, w której zwy­cięz­cy nie otrzy­mu­ją żadnych nagród pie­nięż­nych.

Rozkład odpowiedzi

w żeglarstwie
w golfie
w snookerze
w tenisie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
88%
0%
5%
17
flagHolandia
6%
75%
13%
3%
29
flagIndie
5%
70%
10%
10%
20
flagIrlandia
15%
69%
15%
0%
26
flagWłochy
17%
64%
7%
10%
28
flagWielka Brytania
19%
62%
15%
1%
151
flagNieznany
19%
54%
21%
5%
549
flagFrancja
28%
54%
14%
2%
35
flagSzwecja
50%
50%
0%
0%
10
flagStany Zjednoczone
18%
49%
20%
11%
85
flagPolska
23%
48%
21%
6%
5791
flagNorwegia
9%
45%
27%
18%
11
flagNiemcy
24%
44%
25%
4%
97

Płeć

men51%
women42%
w żeglarstwie
22%
25%
w golfie
51%
42%
w snookerze
21%
24%
w tenisie
4%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym sporcie przyznawany jest Puchar Rydera?
6797
49%

Szczegóły

Autor: Josh Terrence
Ilustracja: jon smith.
Czytaj więcej: wikipedia Ryder Cup
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.