W którym województwie znajduje się najwięcej uzdrowisk?

małopolskim
kujawsko-pomorskim
dolnośląskim
podkarpackim
W Polsce znajduje się 45 miej­sco­wo­ści (lub ich części) które po­sia­da­ją status uzdro­wi­ska. Warunki jakie musi spełniać gmina aby uzyskać status uzdro­wi­ska dla swej miej­sco­wo­ści reguluje Ustawa z 28 lipca 2005 o lecz­nic­twie uzdro­wi­sko­wy­m, uzdro­wi­skach i ob­sza­rach ochrony uzdro­wi­sko­wej oraz o gminach uzdro­wi­sko­wych. Regionem o naj­więk­szej liczbie uzdro­wisk (11) jest wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie.

Rozkład odpowiedzi

małopolskim
kujawsko-pomorskim
dolnośląskim
podkarpackim
odpowiedzi
flagKanada
4%
4%
80%
9%
21
flagHiszpania
11%
17%
58%
11%
17
flagWłochy
13%
9%
54%
22%
22
flagStany Zjednoczone
16%
18%
50%
13%
59
flagRosja
0%
20%
50%
30%
10
flagFrancja
11%
26%
46%
15%
26
flagNiemcy
17%
13%
44%
24%
137
flagNorwegia
23%
5%
41%
29%
17
flagLitwa
8%
8%
41%
41%
12
flagIrlandia
15%
25%
40%
18%
32
flagPolska
19%
20%
37%
22%
9216
flagHolandia
25%
14%
37%
22%
27
flagWielka Brytania
20%
21%
32%
25%
174
flagNieznany
19%
23%
27%
29%
716
flagUkraina
16%
41%
22%
16%
31
flagSzwecja
41%
41%
16%
0%
12
flagAustria
40%
30%
0%
30%
10

Płeć

men31%
women28%
małopolskim
22%
19%
kujawsko-pomorskim
22%
26%
dolnośląskim
31%
28%
podkarpackim
24%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym województwie znajduje się najwięcej uzdrowisk?
10634
37%

Szczegóły

Autor: zbig2004
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.