W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
Quentin Ta­ran­ti­no wie­lo­krot­nie stawał po obu stronach kamery jed­no­cze­śnie i w każdym ze swoich filmów grał cha­rak­te­ry­stycz­ne i wy­ra­zi­ste postaci często epi­zo­dycz­ne i nie­wy­mie­nia­ne w czo­łów­ce. Nie zagrał jednak w żadnej części ob­sy­pa­nej na­gro­da­mi serii "Kill Bill".

Rozkład odpowiedzi

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
odpowiedzi
flagBelgia
63%
18%
9%
9%
11
flagCzechy
60%
10%
10%
20%
10
flagWłochy
59%
9%
0%
27%
22
flagIrlandia
52%
27%
9%
11%
44
flagSzwecja
50%
28%
14%
7%
14
flagWielka Brytania
49%
23%
8%
17%
271
flagPolska
46%
25%
13%
14%
10756
flagStany Zjednoczone
46%
22%
12%
15%
63
flagDania
45%
31%
9%
13%
22
flagNorwegia
44%
28%
4%
24%
25
flagKanada
44%
16%
11%
27%
18
flagNiemcy
43%
23%
13%
20%
129
flagFrancja
41%
20%
10%
28%
39
flagNieznany
40%
20%
20%
18%
137
flagHolandia
34%
34%
11%
20%
35
flagHiszpania
18%
45%
9%
27%
11

Płeć

men46%
women43%
Kill Bill I
46%
43%
Cztery pokoje
25%
25%
Pulp Fiction
13%
16%
Wściekłe psy
14%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?
11701
46%

Szczegóły

Autor: Iwona Jedyńska
Czytaj więcej: www.filmweb.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.