W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
Quentin Ta­ran­ti­no wie­lo­krot­nie stawał po obu stronach kamery jed­no­cze­śnie i w każdym ze swoich filmów grał cha­rak­te­ry­stycz­ne i wy­ra­zi­ste postaci często epi­zo­dycz­ne i nie­wy­mie­nia­ne w czo­łów­ce. Nie zagrał jednak w żadnej części ob­sy­pa­nej na­gro­da­mi serii "Kill Bill".

Rozkład odpowiedzi

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
odpowiedzi
flagBelgia
63%
18%
9%
9%
11
flagCzechy
60%
10%
10%
20%
10
flagWłochy
58%
8%
0%
29%
24
flagIrlandia
51%
26%
11%
11%
45
flagNieznany
50%
21%
16%
12%
380
flagSzwecja
50%
28%
14%
7%
14
flagWielka Brytania
49%
23%
9%
17%
284
flagKanada
47%
15%
10%
26%
19
flagPolska
46%
24%
13%
14%
11696
flagStany Zjednoczone
45%
21%
12%
17%
64
flagNorwegia
44%
29%
3%
22%
27
flagNiemcy
43%
22%
13%
20%
137
flagDania
43%
34%
8%
13%
23
flagFrancja
41%
20%
10%
28%
39
flagHolandia
35%
32%
13%
18%
37
flagHiszpania
25%
41%
8%
25%
12

Płeć

men48%
women43%
Kill Bill I
48%
43%
Cztery pokoje
24%
26%
Pulp Fiction
12%
15%
Wściekłe psy
13%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?
12921
46%

Szczegóły

Autor: Iwona Jedyńska
Czytaj więcej: www.filmweb.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.