W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
Quentin Ta­ran­ti­no wie­lo­krot­nie stawał po obu stronach kamery jed­no­cze­śnie i w każdym ze swoich filmów grał cha­rak­te­ry­stycz­ne i wy­ra­zi­ste postaci często epi­zo­dycz­ne i nie­wy­mie­nia­ne w czo­łów­ce. Nie zagrał jednak w żadnej części ob­sy­pa­nej na­gro­da­mi serii "Kill Bill".

Rozkład odpowiedzi

Kill Bill I
Cztery pokoje
Pulp Fiction
Wściekłe psy
odpowiedzi
flagBelgia
63%
18%
9%
9%
11
flagCzechy
60%
10%
10%
20%
10
flagIrlandia
52%
27%
9%
11%
44
flagWłochy
57%
9%
0%
28%
21
flagSzwecja
50%
28%
14%
7%
14
flagWielka Brytania
49%
23%
8%
17%
268
flagPolska
46%
25%
13%
14%
10432
flagNorwegia
45%
29%
4%
20%
24
flagDania
45%
31%
9%
13%
22
flagNiemcy
44%
22%
13%
20%
127
flagStany Zjednoczone
44%
22%
13%
16%
61
flagKanada
44%
16%
11%
27%
18
flagNieznany
43%
19%
17%
19%
51
flagFrancja
41%
20%
10%
28%
39
flagHolandia
34%
34%
11%
20%
35
flagHiszpania
18%
45%
9%
27%
11

Płeć

men47%
women43%
Kill Bill I
47%
43%
Cztery pokoje
25%
25%
Pulp Fiction
12%
15%
Wściekłe psy
14%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym z przez siebie reżyserowanych filmów NIE zagrał Quentin Tarantino?
11280
46%

Szczegóły

Autor: Iwona Jedyńska
Czytaj więcej: www.filmweb.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.