W przypadku kabli światłowodowych, jaki tryb transmisji jest wykorzystywany do przesyłania danych na duże odległości?

Podczerwien
Tryb wielomodowy
Fale radiowe
Tryb jednomodowy
Trans­mi­sja świa­tło­wo­do­wa polega na prze­ka­za­niu wiązki światła, którego źródłem może być laser lub dioda LED. W świa­tło­wo­dach jed­no­mo­do­wych sygnał ulega tylko nie­wiel­kim znie­kształ­ce­niom. Sygnał może być trans­mi­to­wa­ny bez re­ge­ne­ra­cji na od­le­głość 100 km, zaś ich ży­wot­ność wynosi 25 lat.

Rozkład odpowiedzi

Podczerwien
Tryb wielomodowy
Fale radiowe
Tryb jednomodowy
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
3
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
0%
66%
33%
3
flagPolska
17%
30%
18%
32%
101
flagNiemcy
0%
50%
50%
0%
2
flagFinlandia
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men39%
women31%
Podczerwien
17%
31%
Tryb wielomodowy
34%
18%
Fale radiowe
8%
18%
Tryb jednomodowy
39%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W przypadku kabli światłowodowych, jaki tryb transmisji jest wykorzystywany do przesyłania danych na duże odległości?
111
34%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Surian Soosay
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.