W starożytnym Egipcie wykonywano liczne figurki uszebti. Uszebti to :

bóstwo opiekuńcze rzemieślników
bogini opiekuńcza Dolnego Egiptu
figurki funeralne
rytualne naczynie na wnętrzności
Uszebti - w sta­ro­żyt­nym Egipcie figurka w kształ­cie mumii, z dwiema motykami w rękach i workiem na plecach, wkładana do grobu wraz z ciałem zmar­łe­go­.W egipskim raju (Pola Jaru) istniała ko­niecz­ność pracy od­zwier­cie­dla­ją­cej w tym wzglę­dzie świat do­cze­sny. Za­bie­ra­jąc ze sobą w zaświaty figurki uszebti fa­ra­ono­wie a także zwykli śmier­tel­ni­cy stwa­rza­li sobie moż­li­wość zwol­nie­nia własnej duszy z pracy. w nie­któ­rych gro­bow­cach znaj­do­wa­ło się ich ponad 1000.

Rozkład odpowiedzi

bóstwo opiekuńcze rzemieślników
bogini opiekuńcza Dolnego Egiptu
figurki funeralne
rytualne naczynie na wnętrzności
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
26%
47%
10%
38
flagPolska
17%
26%
35%
20%
2032
flagNiemcy
26%
26%
31%
10%
19
flagNieznany
24%
29%
28%
16%
261

Płeć

men32%
women35%
bóstwo opiekuńcze rzemieślników
23%
13%
bogini opiekuńcza Dolnego Egiptu
25%
27%
figurki funeralne
32%
35%
rytualne naczynie na wnętrzności
18%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W starożytnym Egipcie wykonywano liczne figurki uszebti. Uszebti to :
2425
34%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: Ashley Van Haeften
Czytaj więcej: wikipedia Uszebti
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.