W wyniku jakiego procesu w glebie powstaje próchnica?

Lateryzacji
Humifikacji
Ługowania
Torfienia
Hu­mi­fi­ka­cja to procesy prze­kształ­ceń materii or­ga­nicz­nej gleb po­le­ga­ją­ce na czę­ścio­wym roz­kła­dzie pier­wot­nych związków or­ga­nicz­nych (np. szcząt­ków ro­ślin­ny­ch) i wtórnej syn­te­zie, co prowadzi do po­wsta­wa­nia próch­ni­cy.

Rozkład odpowiedzi

Lateryzacji
Humifikacji
Ługowania
Torfienia
odpowiedzi
flagPolska
8%
45%
9%
35%
378
flagNieznany
16%
41%
8%
33%
12
flagWielka Brytania
0%
37%
6%
56%
16

Płeć

men53%
women64%
Lateryzacji
5%
4%
Humifikacji
53%
64%
Ługowania
12%
4%
Torfienia
27%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W wyniku jakiego procesu w glebie powstaje próchnica?
435
45%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: ISRIC_IT
Czytaj więcej: wikipedia Humifikacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.