W wyniku tzw. schizmy wielkiej powstał:

Luteranizm
Starokatolicyzm
Ruch zielonoświątkowy
Kościół prawosławny
Po Soborze kon­stan­ty­no­po­li­tań­skim IV doszło do rozłamu w Kościele Chrze­ści­jań­ski­m, w wyniku którego powstało Pra­wo­sła­wie (Kościół wschod­ni­). Ofi­cjal­nie wielkiej schizmie przy­pi­sy­wa­ny jest rok 1054, jednak należy pa­mię­ta­ć, iż był to proces roz­cią­gnię­ty w czasie. Główną przy­czy­ną rozłamu było niezgoda w kwestii prymatu Papieża.

Rozkład odpowiedzi

Luteranizm
Starokatolicyzm
Ruch zielonoświątkowy
Kościół prawosławny
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
0%
100%
1
flagBangladesz
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
25%
0%
75%
4
flagPolska
24%
1%
15%
58%
65
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men92%
women57%
Luteranizm
7%
28%
Starokatolicyzm
0%
0%
Ruch zielonoświątkowy
0%
14%
Kościół prawosławny
92%
57%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W wyniku tzw. schizmy wielkiej powstał:
76
59%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: fusion-of-horizons
Czytaj więcej: wikipedia Prawosławie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.