W wyniku tzw. schizmy wielkiej powstał:

Luteranizm
Starokatolicyzm
Ruch zielonoświątkowy
Kościół prawosławny
Po Soborze kon­stan­ty­no­po­li­tań­skim IV doszło do rozłamu w Kościele Chrze­ści­jań­ski­m, w wyniku którego powstało Pra­wo­sła­wie (Kościół wschod­ni­). Ofi­cjal­nie wielkiej schizmie przy­pi­sy­wa­ny jest rok 1054, jednak należy pa­mię­ta­ć, iż był to proces roz­cią­gnię­ty w czasie. Główną przy­czy­ną rozłamu było niezgoda w kwestii prymatu Papieża.

Rozkład odpowiedzi

Luteranizm
Starokatolicyzm
Ruch zielonoświątkowy
Kościół prawosławny
odpowiedzi
flagNieznany
12%
20%
0%
66%
24
flagPolska
24%
7%
7%
59%
338

Płeć

men71%
women52%
Luteranizm
12%
30%
Starokatolicyzm
8%
13%
Ruch zielonoświątkowy
8%
4%
Kościół prawosławny
71%
52%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W wyniku tzw. schizmy wielkiej powstał:
382
59%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: fusion-of-horizons
Czytaj więcej: wikipedia Prawosławie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.