W XVI wieku rozpoczął się powolny upadek Wenecji. Co go spowodowało?

Imperium Rosyjskie
Genuia
Odkrycie Ameryki
Najazdy Tatarów
Po­ja­wie­nie się Ho­len­drów i Anglików prze­ci­na­ło tra­dy­cyj­ny szlak, którym wschod­nie towary poprzez Morze Czerwone i Śród­ziem­ne do­cie­ra­ły za po­śred­nic­twem Wenecji do Europy. Re­pu­bli­ka starała się unikać uwi­kła­nia w wielką politykę i stawała się państwem coraz bardziej de­fen­syw­nym i kon­ser­wa­tyw­nym.

Rozkład odpowiedzi

Imperium Rosyjskie
Genuia
Odkrycie Ameryki
Najazdy Tatarów
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
25%
68%
0%
16
flagWielka Brytania
12%
25%
62%
0%
16
flagPolska
5%
27%
55%
10%
569
flagNieznany
4%
29%
53%
12%
47

Płeć

men59%
women58%
Imperium Rosyjskie
4%
0%
Genuia
27%
24%
Odkrycie Ameryki
59%
58%
Najazdy Tatarów
8%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W XVI wieku rozpoczął się powolny upadek Wenecji. Co go spowodowało?
682
56%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Pedro Szekely
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.