Walcząc jaką bronią szermierz i jego przeciwnik mogą zdobyć po jednym punkcie gdy trafią się nawzajem równocześnie?

szpadą
szablą
floretem
nie ma takiej broni
We florecie i szabli istnieje termin ini­cja­ty­wa. Polega on na tym, że gdy za­wod­ni­cy trafią się rów­no­cze­śnie, punkt zdobywa ten, który ma ini­cja­ty­wę. Ini­cja­ty­wę przej­mu­je się poprzez np. odbicie, bądź zasłonę. W szpadzie na­to­miast gdy za­wod­ni­cy trafią się rów­no­cze­śnie, obaj dostają po jednym punkcie.

Rozkład odpowiedzi

szpadą
szablą
floretem
nie ma takiej broni
odpowiedzi
flagNieznany
37%
18%
31%
11%
54
flagPolska
36%
11%
39%
12%
503

Płeć

men37%
women25%
szpadą
37%
25%
szablą
12%
16%
floretem
34%
47%
nie ma takiej broni
15%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Walcząc jaką bronią szermierz i jego przeciwnik mogą zdobyć po jednym punkcie gdy trafią się nawzajem równocześnie?
590
35%

Szczegóły

Autor: pavelskyy
Ilustracja: Riley Kaminer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.