Według danych z 2015 roku liczba rezerwatów w Polsce wynosi 1490. Prawie 50% to rezerwaty leśne. Jaki rodzaj znajduje się na drugim miejscu?

krajobrazowy
faunistyczny
florystyczny
torfowiskowy
Według danych z 2015 roku liczba obiektów tego typu osią­gnę­ła 1490, a ich cał­ko­wi­ta po­wierzch­nia wynosiła 166 919 ha, co stanowi 0,53 % po­wierzch­ni kraju. Prawie 50 % to re­zer­wa­ty leśne. Na ko­lej­nych miej­scach znajdują się: tor­fo­wi­sko­wy (185), flo­ry­stycz­ny (164), fau­ni­stycz­ny (139).

Rozkład odpowiedzi

krajobrazowy
faunistyczny
florystyczny
torfowiskowy
odpowiedzi
flagPolska
56%
5%
12%
24%
230

Płeć

men20%
women22%
krajobrazowy
56%
64%
faunistyczny
7%
3%
florystyczny
15%
9%
torfowiskowy
20%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Według danych z 2015 roku liczba rezerwatów w Polsce wynosi 1490. Prawie 50% to rezerwaty leśne. Jaki rodzaj znajduje się na drugim miejscu?
258
24%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Loïc
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.