Widoczny na zdjęciu barwny efekt widoczny na niebie jest wynikiem:

iryzacji
rozpraszania Rayleigha
mirażu (fatamorgany)
refrakcji atmosferycznej
Roz­pra­sza­nie Ray­le­igha – zjawisko roz­pra­sza­nia światła na czą­stecz­kach o roz­mia­rach mniej­szych od długości fali roz­pra­sza­ne­go światła. Wy­stę­pu­je przy roz­cho­dze­niu się światła w przej­rzy­stych ciałach stałych i cie­cza­ch, ale naj­bar­dziej efek­tow­nie objawia się w gazach. Roz­pra­sza­nie Ray­le­igha na czą­stecz­kach at­mos­fe­ry jest przy­czy­ną błę­kit­ne­go koloru nieba oraz czer­wo­ne­go podczas zachodu Słońca.

Rozkład odpowiedzi

iryzacji
rozpraszania Rayleigha
mirażu (fatamorgany)
refrakcji atmosferycznej
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
20%
40%
6%
33%
15
flagNiemcy
6%
37%
3%
53%
32
flagPolska
11%
33%
11%
43%
4350
flagWielka Brytania
23%
33%
6%
36%
63
flagNieznany
10%
32%
13%
43%
576
flagHiszpania
0%
30%
0%
70%
10

Płeć

men31%
women34%
iryzacji
10%
13%
rozpraszania Rayleigha
31%
34%
mirażu (fatamorgany)
13%
10%
refrakcji atmosferycznej
43%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Widoczny na zdjęciu barwny efekt widoczny na niebie jest wynikiem:
5161
33%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Kolor nieba
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.