Widzenie nocne nazywamy inaczej widzeniem;

noktopowym
mezopowym
fotopowym
skotopowym
Widzenie sko­to­po­we czyli widzenie nocne oznacza pracę ludz­kie­go narządu wzroku przy znikomej ilości światła. Podczas widzenia sko­to­po­we­go, człowiek widzi świat po­zba­wio­ny barw, czyli np. taki jak na czar­no­-bia­łym filmie. Możliwe jest wtedy wy­łącz­nie roz­róż­nia­nie stopnia jasności ele­men­tów oto­cze­nia. Spada rownież moż­li­wość roz­po­zna­wa­nia szcze­gó­łów obrazu,

Rozkład odpowiedzi

noktopowym
mezopowym
fotopowym
skotopowym
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
50%
0%
0%
50%
2
flagPolska
65%
8%
14%
12%
49
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men16%
women13%
noktopowym
50%
66%
mezopowym
8%
13%
fotopowym
25%
6%
skotopowym
16%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Widzenie nocne nazywamy inaczej widzeniem;
54
14%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: CLAUDIA DEA
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.