Widzenie stereoskopowe polega na;

postrzeganiem odległości
postrzeganiem kształtu
postrzeganiem głębi
Odpowiedz 1 i 3 jest prawidlowa
Widzenie ste­reo­sko­po­we (wi­dze­nie bin­oku­lar­ne) to dwuoczna per­cep­cja głębi i od­le­gło­ści, rodzaj po­strze­ga­nia wzro­ko­we­go umoż­li­wia­ją­cy oce­nia­nie od­le­gło­ści do wi­dzia­nych przed­mio­tów. Zdolność widzenia ste­reo­sko­po­we­go wy­stę­pu­je naj­czę­ściej u dra­pież­ni­ków.

Rozkład odpowiedzi

postrzeganiem odległości
postrzeganiem kształtu
postrzeganiem głębi
Odpowiedz 1 i 3 jest prawidlowa
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
25%
75%
4
flagPolska
1%
5%
23%
69%
86
flagNieznany
33%
0%
33%
33%
3
flagNiemcy
50%
0%
50%
0%
2
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men76%
women76%
postrzeganiem odległości
0%
15%
postrzeganiem kształtu
7%
0%
postrzeganiem głębi
15%
7%
Odpowiedz 1 i 3 jest prawidlowa
76%
76%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Widzenie stereoskopowe polega na;
98
66%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Dominic Alves
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.