Wielką Wydmę Piaskową Kobuk możemy zobaczyć będąc:

we Francji
w Jordanii
na Alasce
w Hiszpanii
Wielka Wydma Piaskowa Kobuk leży około 65 ki­lo­me­trów za kołem pod­bie­gu­no­wym. Tem­pe­ra­tu­ra w lecie może do­cho­dzić tam nawet do 38 stopni Cel­sju­sza! Wydma jest jedną z naj­więk­szych oso­bli­wo­ści Alaski. W nie­któ­rych miej­scach wydma wznosi się na wysokość 30 metrów. Trzy skupiska wydm w parku - Wielki Kobuk, Mały Kobuk i Wydma Hunt River zajmują obszar ponad 40 km kwa­dra­to­wych sta­no­wiąc naj­więk­sze ruchome wydmy na tych sze­ro­ko­ściach geo­gra­ficz­nych.

Rozkład odpowiedzi

we Francji
w Jordanii
na Alasce
w Hiszpanii
odpowiedzi
flagAustria
0%
28%
71%
0%
14
flagWielka Brytania
2%
42%
42%
12%
40
flagStany Zjednoczone
6%
42%
37%
13%
45
flagPolska
7%
42%
36%
13%
1183
flagNieznany
4%
49%
29%
16%
104
flagNiemcy
21%
35%
21%
21%
14

Płeć

men41%
women50%
we Francji
7%
6%
w Jordanii
36%
29%
na Alasce
41%
50%
w Hiszpanii
14%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wielką Wydmę Piaskową Kobuk możemy zobaczyć będąc:
1420
37%

Szczegóły

Autor: Iga Frąckowiak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.