Wielki głód w Irlandii w latach 1845-1852 wywołany został przez chorobę. Chorobę czego?

kukurydzy
pszenicy
ziemniaków
bydła
Choć przy­wle­czo­ny z Ameryki Pół­noc­nej grzyb niszczył plony ziem­nia­ków w całej Europie, to problem w Irlandii okazał się szcze­gól­nie do­tkli­wy. Ze względu na znaczną biedę i uwa­run­ko­wa­nia kli­ma­tycz­ne, ziem­nia­ki i nabiał sta­no­wi­ły podstawę ży­wie­nio­wą dla więk­szo­ści miesz­kań­ców wyspy.

Rozkład odpowiedzi

kukurydzy
pszenicy
ziemniaków
bydła
odpowiedzi
flagIrlandia
1%
1%
94%
1%
55
flagKanada
9%
3%
83%
3%
31
flagDania
9%
4%
81%
4%
22
flagHiszpania
3%
6%
75%
15%
32
flagStany Zjednoczone
4%
8%
72%
12%
361
flagFrancja
2%
11%
68%
14%
35
flagAustralia
11%
11%
64%
11%
17
flagWielka Brytania
4%
10%
63%
19%
583
flagAustria
0%
15%
63%
21%
19
flagSzwajcaria
6%
25%
62%
6%
16
flagNiemcy
6%
11%
61%
19%
179
flagSzwecja
8%
4%
58%
29%
24
flagPolska
6%
16%
56%
19%
15086
flagHolandia
7%
12%
55%
25%
40
flagWłochy
0%
24%
55%
20%
29
flagLitwa
5%
15%
55%
20%
20
flagNorwegia
0%
29%
54%
16%
24
flagIndie
11%
23%
50%
14%
42
flagRosja
5%
30%
45%
15%
20
flagNieznany
9%
24%
43%
22%
435

Płeć

men53%
women50%
kukurydzy
7%
7%
pszenicy
19%
19%
ziemniaków
53%
50%
bydła
18%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wielki głód w Irlandii w latach 1845-1852 wywołany został przez chorobę. Chorobę czego?
16580
56%

Szczegóły

Autor: Martyna Glik
Ilustracja: Jennifer Boyer
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.