Wirki (Turbellaria) należą do płazińców. Jaką posiadają płeć?

nie mają płci
są obojniakami
większość to samice
istnieje równowaga samic i samców
Wiele tur­bel­la­rian klonuje się dzieląc ciało na kawałki, a inne roz­mna­ża­ją się przez pącz­ko­wa­nie. Wszyst­kie Wirki to her­ma­fro­dy­ty, mające zarówno narządy płci żeń­skie­j, jak i męskiej, i za­płod­nia­ją jajo we­wnętrz­nie przez ko­pu­la­cję. Niektóre większe gatunki wodne toczą po­je­dy­ne­k, w którym każdy próbuje za­płod­nić drugiego osob­ni­ka, a prze­gra­ny przyj­mu­je rolę samicy w rozwoju jaj. W więk­szo­ści gatunków młode po wyjściu z jaja to "mi­nia­tu­ro­wy do­ro­sły­", ale kilka dużych gatunków pro­du­ku­je larwy podobne do plank­to­nu.

Rozkład odpowiedzi

nie mają płci
są obojniakami
większość to samice
istnieje równowaga samic i samców
odpowiedzi
flagNieznany
16%
76%
1%
3%
326
flagNiemcy
13%
73%
6%
0%
15
flagPolska
18%
72%
4%
3%
2407
flagWielka Brytania
20%
70%
6%
3%
30

Płeć

men76%
women82%
nie mają płci
17%
9%
są obojniakami
76%
82%
większość to samice
2%
4%
istnieje równowaga samic i samców
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wirki (Turbellaria) należą do płazińców. Jaką posiadają płeć?
2841
73%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: prilfish
Czytaj więcej: wikipedia Wirki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.