Współczynnik Giniego opisuje zróżnicowanie w zamożności mieszkańców danego kraju. Który kraj szczyci się największą równością społeczną?

Stany Zjednoczone
Holandia
Japonia
Szwecja
Wskaźnik Nie­rów­no­ści Spo­łecz­nej dla Szwecji jest naj­niż­szy na świecie. Jest on dwa razy niższy od wskaź­ni­ka dla Stanów Zjed­no­czo­ny­ch, które cha­rak­te­ry­zu­ją się dużym roz­war­stwie­niem spo­łecz­nym na bogatych i bied­nych.

Rozkład odpowiedzi

Stany Zjednoczone
Holandia
Japonia
Szwecja
odpowiedzi
flagAustria
0%
7%
14%
78%
14
flagSzwecja
0%
5%
17%
76%
17
flagLitwa
0%
7%
15%
76%
13
flagNorwegia
8%
25%
0%
66%
12
flagKanada
6%
6%
25%
62%
16
flagHiszpania
9%
14%
14%
61%
21
flagNiemcy
13%
14%
14%
59%
100
flagDania
18%
12%
12%
56%
16
flagFrancja
25%
15%
5%
55%
20
flagStany Zjednoczone
19%
14%
13%
52%
76
flagPolska
10%
16%
20%
51%
7549
flagWielka Brytania
9%
21%
16%
51%
212
flagHolandia
3%
30%
15%
50%
26
flagWłochy
0%
30%
20%
50%
20
flagIrlandia
3%
14%
33%
48%
27
flagNieznany
12%
21%
24%
39%
141
flagBelgia
0%
46%
15%
38%
13

Płeć

men51%
women46%
Stany Zjednoczone
10%
10%
Holandia
13%
22%
Japonia
24%
19%
Szwecja
51%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Współczynnik Giniego opisuje zróżnicowanie w zamożności mieszkańców danego kraju. Który kraj szczyci się największą równością społeczną?
8369
51%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: Eric Pouhier
Czytaj więcej: www.cia.gov
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.