Wśród jakiego ludu kobiety tatuowały sobie ponad ustami wąsy?

Ainu
Japończyków
Mongołów
Tybetańczyków
Ainu to rdzenny lud pół­noc­nych wysp ja­poń­ski­ch, który dziś już niemal cał­ko­wi­cie wtopił się w do­mi­nu­ją­cych Ja­poń­czy­ków. Kobiety Ainu ta­tu­owa­ły usta, roz­po­czy­na­jąc w młodym wieku i z czasem po­więk­sza­jąc tatuaże. W wieku lat 15-16 tatuaże były za­koń­czo­ne, co jed­no­cze­śnie ozna­cza­ło, że kobieta jest gotowa do za­mąż­pój­ścia.

Rozkład odpowiedzi

Ainu
Japończyków
Mongołów
Tybetańczyków
odpowiedzi
flagAzerbejdżan
100%
0%
0%
0%
13
flagFinlandia
77%
11%
5%
0%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
60%
26%
13%
0%
15
flagHolandia
56%
9%
27%
4%
44
flagDania
54%
18%
18%
9%
11
flagAustria
54%
9%
9%
27%
11
flagNiemcy
53%
7%
26%
11%
128
flagBelgia
53%
6%
6%
33%
15
flagWielka Brytania
52%
11%
25%
9%
267
flagWłochy
52%
12%
16%
20%
25
flagJaponia
50%
28%
7%
14%
14
flagPolska
49%
12%
27%
10%
10110
flagFrancja
47%
15%
26%
10%
19
flagHiszpania
46%
13%
26%
13%
15
flagStany Zjednoczone
44%
17%
23%
13%
230
flagIrlandia
40%
6%
45%
4%
44
flagKanada
40%
16%
24%
18%
37
flagNieznany
36%
22%
30%
9%
285
flagIndie
36%
20%
33%
10%
30
flagNorwegia
34%
21%
26%
17%
23

Płeć

men50%
women46%
Ainu
50%
46%
Japończyków
15%
10%
Mongołów
23%
32%
Tybetańczyków
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wśród jakiego ludu kobiety tatuowały sobie ponad ustami wąsy?
11166
49%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: CircaSassy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.