Wśród którego historycznego ludu większość imion kończyła się sufiksem "iks", jak "Asteriks" czy "Obeliks"?

wśród Rzymian
wśród Galów
wśród Germanów
nie było takiego ludu
Końcówki "iks" w ko­mik­sach o przy­go­dach Aste­rik­sa wzo­ro­wa­ne są na imionach ga­lij­skich wodzów, jak We­rcyn­ge­to­ryks lub Am­bio­ryks. Jed­nak­że, końcówka "ryks" ozna­cza­ła "król" i za­re­zer­wo­wa­na była dla wodza; nie wy­stę­po­wa­ła w imionach prostego ludu.

Rozkład odpowiedzi

wśród Rzymian
wśród Galów
wśród Germanów
nie było takiego ludu
odpowiedzi
flagNiemcy
4%
51%
1%
42%
64
flagWłochy
8%
50%
0%
41%
12
flagIndie
20%
36%
13%
30%
30
flagHolandia
4%
56%
8%
30%
23
flagKanada
10%
40%
20%
30%
10
flagWielka Brytania
6%
58%
5%
28%
136
flagStany Zjednoczone
20%
45%
8%
25%
97
flagPolska
6%
66%
3%
23%
4321
flagFrancja
9%
68%
0%
18%
22
flagIrlandia
13%
80%
0%
6%
15
flagNieznany
8%
83%
1%
5%
312

Płeć

men17%
women22%
wśród Rzymian
5%
6%
wśród Galów
74%
67%
wśród Germanów
2%
3%
nie było takiego ludu
17%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wśród którego historycznego ludu większość imion kończyła się sufiksem "iks", jak "Asteriks" czy "Obeliks"?
4932
22%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: ActuaLitté
Czytaj więcej: wikipedia Asterix
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.