Który reżyser był wybitnym przedstawicielem włoskiego neorealizmu?

Federico Fellini
Micheangelo Antonioni
Luis Buñuel
Vittorio De Sica
Naj­gło­śniej­szy­mi neo­re­ali­stycz­ny­mi filmami De Siki były "Dzieci ulicy" (1946), "Zło­dzie­je rowerów" (1948), "Cud w Me­dio­la­nie" (1950) i "Umberto D." (1952). Dzieła neo­re­ali­stycz­ne negowały faszyzm i opo­wia­da­ły o kon­flik­tach oraz dra­ma­tach zwykłych ludzi. Bogate były w ob­ser­wa­cje psy­cho­lo­gicz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Federico Fellini
Micheangelo Antonioni
Luis Buñuel
Vittorio De Sica
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
2%
0%
89%
37
flagFinlandia
2%
2%
10%
84%
38
flagWłochy
20%
2%
2%
74%
43
flagHolandia
32%
10%
0%
58%
50
flagDania
20%
20%
10%
50%
10
flagNowa Zelandia
40%
10%
0%
50%
10
flagGrecja
47%
5%
0%
47%
19
flagHiszpania
47%
5%
0%
47%
17
flagWielka Brytania
28%
13%
11%
46%
245
flagSzwecja
38%
7%
7%
46%
13
flagPolska
33%
16%
13%
36%
9880
flagNiemcy
40%
12%
10%
36%
146
flagAustralia
36%
18%
9%
36%
11
flagStany Zjednoczone
35%
14%
14%
34%
108
flagUkraina
50%
16%
0%
33%
12
flagFrancja
26%
15%
26%
30%
26
flagRosja
40%
30%
0%
30%
10
flagIndie
13%
36%
22%
27%
22
flagNieznany
39%
23%
15%
20%
743
flagIrlandia
45%
40%
0%
15%
20

Płeć

men32%
women33%
Federico Fellini
35%
35%
Micheangelo Antonioni
18%
17%
Luis Buñuel
12%
13%
Vittorio De Sica
32%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który reżyser był wybitnym przedstawicielem włoskiego neorealizmu?
11379
36%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.