Wybrzeże Chorwacji określane jest mianem

limanowego
mierzejowego
dalmatyńskiego
riasowego
Wybrzeże dal­ma­tyń­skie to typ wybrzeża mor­skie­go wy­so­kie­go, które powstało w wyniku zalania gór uło­żo­nych rów­no­le­gle do linii brze­go­wej. Powstaje w ten sposób system wy­dłu­żo­nych wysp i pół­wy­spó­w, uło­żo­nych rów­no­le­gle do wy­brze­ża. Pomiędzy nimi znajdują się liczne głębokie cie­śni­ny. Na wy­brze­żach dal­ma­tyń­skich często zachodzą zjawiska krasowe. Nazwa wywodzi się od części wschod­nie­go wybrzeża Morza Ad­ria­tyc­kie­go i po­ło­żo­nej nad nim hi­sto­rycz­nej krainy Dalmacji (Chor­wa­cja) i wy­stę­pu­je jeszcze m. in. w Ka­li­for­nii.

Rozkład odpowiedzi

limanowego
mierzejowego
dalmatyńskiego
riasowego
odpowiedzi
flagNieznany
0%
0%
100%
0%
4
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
2
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
2
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagPolska
0%
10%
69%
19%
146
flagWielka Brytania
0%
50%
50%
0%
2
flagStany Zjednoczone
0%
50%
0%
50%
2
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men65%
women69%
limanowego
0%
7%
mierzejowego
11%
15%
dalmatyńskiego
65%
69%
riasowego
23%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wybrzeże Chorwacji określane jest mianem
163
69%

Szczegóły

Autor: homoviator
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.