Wynalazcą myszy komputerowej jest;

John Kemeny
Fernando Corbató
Dennis Ritchie
Douglas Engelbart
Douglas En­gel­bart - ame­ry­kań­ski wy­na­laz­ca, znany jest przede wszyst­kim z opra­co­wa­ne­go w 1963 roku modelu myszy kom­pu­te­ro­wej. Wy­na­la­zek powstał w Stanford Research In­sti­tu­te, ale musiał czekać aż 20 lat na to, by stać się stan­dar­do­wym wy­po­sa­że­niem kom­pu­te­ra.

Rozkład odpowiedzi

John Kemeny
Fernando Corbató
Dennis Ritchie
Douglas Engelbart
odpowiedzi
flagIndie
0%
0%
0%
100%
1
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1
flagSuazi
0%
0%
0%
100%
1
flagSeszele
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
0%
50%
50%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
20%
15%
31%
31%
194
flagNieznany
25%
12%
37%
25%
8
flagWielka Brytania
0%
33%
66%
0%
3
flagNiemcy
50%
50%
0%
0%
2
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1
flagIzrael
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagLuksemburg
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men36%
women35%
John Kemeny
20%
20%
Fernando Corbató
14%
5%
Dennis Ritchie
29%
40%
Douglas Engelbart
36%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wynalazcą myszy komputerowej jest;
217
30%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Marcin Wichary
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.