Wyspa Bożego Narodzenia jest terytorium zależnym

Indonezji
Australii
Wielkiej Brytanii
Stanów Zjednoczonych
Wyspa Bożego Na­ro­dze­nia położona jest na Oceanie In­dyj­ski­m, 380 km na południe od Jawy i 2650 km na północny zachód od Perth. Od naj­bliż­sze­go wybrzeża Au­stra­lii oddalona jest o 1565 km. Swoją nazwę za­wdzię­cza dacie odkrycia - 25 grudnia 1643r. Stolicą te­ry­to­rium jest Flying Fish Cove, zwane czasami również The Set­tle­men­t, czyli po prostu osiedle. Co ciekawe 70% miesz­kań­ców wyspy stanowią Chiń­czy­cy, a 75% miesz­kań­ców jest wy­znaw­ca­mi bud­dy­zmu.

Rozkład odpowiedzi

Indonezji
Australii
Wielkiej Brytanii
Stanów Zjednoczonych
odpowiedzi
flagAustralia
0%
100%
0%
0%
1
flagDania
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagNieznany
25%
50%
0%
25%
4
flagPolska
19%
25%
40%
13%
66
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men33%
women35%
Indonezji
11%
21%
Australii
33%
35%
Wielkiej Brytanii
44%
35%
Stanów Zjednoczonych
11%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wyspa Bożego Narodzenia jest terytorium zależnym
76
30%

Szczegóły

Autor: homoviator
Ilustracja: Aotearoa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.