Wytworem skóry ssaków nie są:

pazury
poroża
rogi
kopyta
Wy­two­ra­mi skóry ssaków są pazury, kopyta i rogi. Rogi wy­stę­pu­ją u takich zwierząt jak bydło, żubry, bizony i an­ty­lo­py. Poroże na­to­miast to kostny twór wy­ra­sta­ją­cy z czaszki, wy­stę­pu­ją­ce u samów łosi, jeleni i saren. Jest ono co roku zrzucane i od­bu­do­wy­wa­ne.

Rozkład odpowiedzi

pazury
poroża
rogi
kopyta
odpowiedzi
flagWielka Brytania
9%
54%
0%
36%
11
flagHolandia
8%
50%
33%
8%
12
flagPolska
20%
40%
18%
20%
984
flagSzwecja
0%
35%
50%
14%
14
flagNieznany
29%
30%
15%
23%
71
flagNiemcy
50%
16%
25%
8%
12

Płeć

men36%
women47%
pazury
20%
17%
poroża
36%
47%
rogi
17%
16%
kopyta
24%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wytworem skóry ssaków nie są:
1144
40%

Szczegóły

Autor: AdamsUSA
Ilustracja: Ozzy Delaney
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.