Wywodzący się z Etiopii, lud kuszycki, określany jako ,,Czarni Żydzi'' to?

Lemba
Aszkenazyjczycy
Felaszowie
Sefardyjczycy
Wedle tradycji Felaszów są oni po­tom­ka­mi Me­ne­li­ka, syna króla Salomona i królowej Saby, który przy­wiódł ich z Je­ro­zo­li­my do Etiopii. W więk­szo­ści są wy­znaw­ca­mi ju­da­izmu, stąd zwani bywają ,,Czar­ny­mi Ży­da­mi­'', choć nie­któ­rzy z nich wyznają chrze­ści­jań­stwo. Fe­la­szo­wie obecnie miesz­ka­ją głównie w Izraelu.

Rozkład odpowiedzi

Lemba
Aszkenazyjczycy
Felaszowie
Sefardyjczycy
odpowiedzi
flagPolska
13%
33%
25%
27%
36
flagDania
0%
0%
0%
100%
1
flagOman
0%
0%
0%
100%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagFinlandia
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men30%
women14%
Lemba
10%
0%
Aszkenazyjczycy
60%
28%
Felaszowie
30%
14%
Sefardyjczycy
0%
57%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wywodzący się z Etiopii, lud kuszycki, określany jako ,,Czarni Żydzi'' to?
40
22%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Felaszowie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.