Wzrost stężenia bilirubiny pośredniej występuje w żółtaczce:

hemolitycznej
miąższowej
mechanicznej
we wszystkich powyższych
Żół­tacz­ka he­mo­li­tycz­na - spo­wo­do­wa­na przy­czy­na­mi przed­wą­tro­bo­wy­mi, jako skutek zwięk­szo­nej pro­duk­cji bi­li­ru­bi­ny przez wątrobę wy­ni­ka­ją­cej z ma­syw­ne­go rozpadu krwinek czer­wo­nych lub wchła­nia­nia się roz­le­głe­go krwiaka śród­t­kan­ko­we­go.

Rozkład odpowiedzi

hemolitycznej
miąższowej
mechanicznej
we wszystkich powyższych
odpowiedzi
flagIndie
46%
13%
6%
33%
15
flagNieznany
30%
15%
11%
42%
26
flagPolska
27%
11%
14%
45%
636
flagStany Zjednoczone
16%
16%
8%
58%
12
flagWielka Brytania
15%
0%
7%
76%
13

Płeć

men24%
women27%
hemolitycznej
24%
27%
miąższowej
13%
4%
mechanicznej
12%
13%
we wszystkich powyższych
50%
54%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wzrost stężenia bilirubiny pośredniej występuje w żółtaczce:
707
27%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.