Z czego głównie składa się gaz syntezowy (gaz wodny)?

tlenu (O2) i wodoru (H2)
metanu (CH4) i wody (H2O)
dwutlenku węgla (CO2) i wodoru (H2)
tlenku węgla (CO) i wodoru (H2)
Gaz syn­te­zo­wy (gaz wodny) – palny gaz po­wsta­ją­cy podczas reakcji węgla, gazu ziemnego lub lekkich wę­glo­wo­do­rów z parą wodną w obec­no­ści od­po­wied­nich ka­ta­li­za­to­rów. Jest to mie­sza­ni­na tlenku węgla (CO) i wodoru (H2), może zawierać znaczne ilości azotu. Gaz syn­te­zo­wy jest sto­so­wa­ny jako surowiec do wielu syntez che­micz­nych (na przykład do otrzy­my­wa­nia metanolu i eta­no­lu­). Ponadto z gazu syn­te­zo­we­go otrzy­mu­je się syntinę (benzynę syn­te­tycz­ną­).

Rozkład odpowiedzi

tlenu (O2) i wodoru (H2)
metanu (CH4) i wody (H2O)
dwutlenku węgla (CO2) i wodoru (H2)
tlenku węgla (CO) i wodoru (H2)
odpowiedzi
flagHolandia
10%
20%
20%
50%
10
flagWłochy
0%
18%
36%
45%
11
flagWielka Brytania
30%
13%
25%
30%
52
flagNiemcy
22%
18%
31%
22%
22
flagPolska
21%
32%
24%
21%
2570
flagStany Zjednoczone
18%
45%
18%
18%
11
flagNieznany
25%
36%
21%
16%
280

Płeć

men19%
women20%
tlenu (O2) i wodoru (H2)
23%
20%
metanu (CH4) i wody (H2O)
36%
32%
dwutlenku węgla (CO2) i wodoru (H2)
20%
26%
tlenku węgla (CO) i wodoru (H2)
19%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z czego głównie składa się gaz syntezowy (gaz wodny)?
3033
20%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Steven Depolo
Czytaj więcej: wikipedia Gaz syntezowy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.