Z czego słynął Porucznik Theo Kojak?

nosił wiecznie pomięty prochowiec
umiał zapalić zapałkę jedną ręką
po pracy chodził do pubu na zupę rybną
żuł wykałaczki w celu rzucenia palenia
Po­rucz­nik Theo Kojak to bohater ame­ry­kań­skie­go te­le­wi­zyj­ne­go serialu kry­mi­nal­ne­go pod tytułem Kojak, pra­cu­ją­cy w wydziale zabójstw policji w Nowym Jorku. Do­sko­na­le znał no­wo­jor­ski pół­świa­tek prze­stęp­czy i pe­ne­tru­jąc go potrafił roz­wią­zać po­wie­rzo­ne mu sprawy. Pozorny cynizm oficera skrywał gołębie serce. Cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy po­rucz­ni­ka Kojaka to: łysa głowa, staranny ubiór, wi­do­wi­sko­wa umie­jęt­ność za­pa­la­nia zapałki jedną ręką oraz kuliste lizaki, które jadł, próbując rzucić palenie. Lizaki takie w Polsce zwano "ko­ja­ka­mi­".

Rozkład odpowiedzi

nosił wiecznie pomięty prochowiec
umiał zapalić zapałkę jedną ręką
po pracy chodził do pubu na zupę rybną
żuł wykałaczki w celu rzucenia palenia
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
50%
0%
50%
10
flagWielka Brytania
0%
33%
6%
60%
15
flagPolska
8%
25%
7%
57%
848
flagNieznany
11%
15%
11%
61%
177

Płeć

men24%
women22%
nosił wiecznie pomięty prochowiec
11%
6%
umiał zapalić zapałkę jedną ręką
24%
22%
po pracy chodził do pubu na zupę rybną
7%
9%
żuł wykałaczki w celu rzucenia palenia
56%
61%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z czego słynął Porucznik Theo Kojak?
1096
25%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: JJ Merelo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.