Z czego znany był John Profumo, brytyjski polityk?

z działalności dobroczynnej
z seksafery
z wieloletniej kariery wojskowej
wszystkie powyższe
John Profumo służył w British Army 21 lat (1939-1950, od­zna­czo­ny Orderem Im­pe­riu­m), po czym zajmował sta­no­wi­ska w rządach Kon­ser­wa­ty­stów (o­stat­nie to Se­kre­tarz Stanu ds. Wojny). Niemniej został za­pa­mię­ta­ny z romansu z modelką Chri­sti­ne Keller, która w tym samym czasie spo­ty­ka­ła się z so­wiec­kim szpie­gie­m, Jew­gie­ni­jem Iwa­no­wem.

Rozkład odpowiedzi

z działalności dobroczynnej
z seksafery
z wieloletniej kariery wojskowej
wszystkie powyższe
odpowiedzi
flagNieznany
7%
39%
8%
45%
443
flagPolska
7%
35%
7%
49%
3029
flagNiemcy
9%
30%
6%
53%
43
flagStany Zjednoczone
0%
33%
16%
50%
12
flagWielka Brytania
5%
19%
2%
72%
68

Płeć

men37%
women31%
z działalności dobroczynnej
6%
4%
z seksafery
36%
30%
z wieloletniej kariery wojskowej
6%
7%
wszystkie powyższe
50%
58%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z czego znany był John Profumo, brytyjski polityk?
3700
35%

Szczegóły

Autor: Rama
Ilustracja: Jennifer Boyer
Czytaj więcej: wikipedia Afera Profumo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.