Z ilu dziedzin pierwotnie miały być przyznawane nagrody Nobla?

trzech
pięciu
siedmiu
dziewięciu
Alfred Bernhard Nobel (ur. 21 paź­dzier­ni­ka 1833 w Sztok­hol­mie, zm. 10 grudnia 1896 w Sanremo) – prze­my­sło­wiec i na­uko­wiec szwedz­ki, wy­na­laz­ca dy­na­mi­tu, fundator Nagrody Nobla. W czasie swojego życia Nobel założył wiele firm, które prze­ro­dzi­ły się w kor­po­ra­cje i wciąż od­gry­wa­ją znaczącą rolę w świa­to­wej go­spo­dar­ce, na przykład Imperial Chemical In­du­stries (ICI). Po jego śmierci kiedy otwarto jego te­sta­men­t, ku za­sko­cze­niu wielu okazało się, że jego fortuna ma zostać spo­żyt­ko­wa­na na nagrody w dzie­dzi­nie fizyki, chemii, fi­zjo­lo­gii lub me­dy­cy­ny, li­te­ra­tu­ry i pokoju.

Rozkład odpowiedzi

trzech
pięciu
siedmiu
dziewięciu
odpowiedzi
flagHiszpania
13%
81%
2%
2%
44
flagUkraina
12%
71%
10%
0%
39
flagFrancja
18%
68%
10%
1%
60
flagIrlandia
25%
66%
2%
5%
87
flagNorwegia
21%
63%
12%
3%
33
flagNiemcy
17%
62%
13%
5%
235
flagWielka Brytania
23%
58%
13%
3%
496
flagKanada
25%
58%
5%
10%
55
flagPolska
24%
57%
13%
3%
17516
flagAustria
25%
57%
11%
5%
35
flagWłochy
18%
54%
18%
9%
33
flagDania
31%
54%
13%
0%
22
flagStany Zjednoczone
29%
47%
18%
4%
382
flagHolandia
28%
47%
20%
3%
53
flagNieznany
31%
45%
18%
4%
960
flagSzwecja
30%
45%
17%
5%
40
flagIndie
26%
44%
23%
4%
193
flagPakistan
25%
40%
25%
9%
32
flagFilipiny
24%
37%
27%
10%
29
flagAustralia
17%
32%
32%
17%
28

Płeć

men45%
women50%
trzech
31%
29%
pięciu
46%
51%
siedmiu
18%
16%
dziewięciu
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z ilu dziedzin pierwotnie miały być przyznawane nagrody Nobla?
19710
57%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.