Z ilu szczytów składa się Korona Gór Polski ?

12
18
24
28
Korona Gór Polski to lista 28 szczytów po­szcze­gól­nych pasm górskich Pol­ski­.Są to naj­wyż­sze szczyty oraz te szczyty na które prowadzą ozna­ko­wa­ne szlaki tu­ry­stycz­ne­.Li­sta została ułożona w 1997 ro­ku­.Każ­dy może zostać człon­kiem klubu Zdo­byw­ców Korony Gór Polski .Do 2016 r.lista zdo­byw­ców wszyst­kich tych szczytów wynosi ponad 1 tys. osób.

Rozkład odpowiedzi

12
18
24
28
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
33%
25%
25%
12
flagNieznany
25%
37%
24%
12%
308
flagPolska
30%
32%
25%
10%
1084

Płeć

men11%
women11%
12
25%
32%
18
36%
32%
24
26%
23%
28
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z ilu szczytów składa się Korona Gór Polski ?
1460
11%

Szczegóły

Autor: Jacek Głowacki
Ilustracja: Leszek Kozlowski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.