Z jaką chorobą psychiczną zmagał się John Forbes Nash?

depresją
schizofrenią paranoidalną
chorobę afektywną dwubiegunową
alkocholizmem
Choroba Nasha była kla­sycz­nym przy­pad­kiem schi­zo­fre­nii pa­ra­no­idal­nej. Nie­któ­rzy jego koledzy są prze­ko­na­ni, że wczesne objawy pojawiły się już w szkole śred­niej. Choroba wybuchła jednak dopiero po trzy­dzie­st­ce.

Rozkład odpowiedzi

depresją
schizofrenią paranoidalną
chorobę afektywną dwubiegunową
alkocholizmem
odpowiedzi
flagPolska
10%
49%
33%
6%
370
flagNieznany
9%
48%
34%
6%
43

Płeć

men46%
women53%
depresją
14%
10%
schizofrenią paranoidalną
46%
53%
chorobę afektywną dwubiegunową
30%
33%
alkocholizmem
8%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jaką chorobą psychiczną zmagał się John Forbes Nash?
448
50%

Szczegóły

Autor: domisovo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.