Z jakich myśliwców korzystali piloci Dywizjonu 307 "Lwowskich Puchaczy"?

Boulton Paul "Defiant"
Supermarine "Spitfire"
Hawker "Hurricane"
North American P-51 "Mustang"
Boulton Paul "De­fian­t", Bristol "Be­au­fi­gh­te­r",De Ha­vil­land "Mo­squ­ito" w ko­lej­no­ści chro­no­lo­gicz­nej były na wy­po­sa­że­niu Dy­wi­zjo­nu 307 w trakcie II wojny świa­to­wej. Po­pu­lar­ne Spit­fi­re, Hur­ri­ca­ne oraz Mustangi były na wy­po­sa­że­niu naj­bar­dziej znanego pol­skie­go Dy­wi­zjo­nu 303. Na zdjęciu "De­fian­t" z cha­rak­te­ry­stycz­ną kopułką strzel­ni­czą.

Rozkład odpowiedzi

Boulton Paul "Defiant"
Supermarine "Spitfire"
Hawker "Hurricane"
North American P-51 "Mustang"
odpowiedzi
flagHolandia
50%
25%
21%
3%
28
flagWłochy
30%
10%
30%
30%
10
flagNiemcy
26%
32%
23%
17%
56
flagIrlandia
26%
46%
13%
13%
15
flagSzwecja
26%
26%
13%
33%
15
flagPolska
25%
32%
27%
12%
3660
flagWielka Brytania
19%
31%
31%
16%
66
flagNieznany
18%
36%
31%
12%
647
flagStany Zjednoczone
15%
15%
46%
23%
13

Płeć

men24%
women24%
Boulton Paul "Defiant"
24%
24%
Supermarine "Spitfire"
33%
31%
Hawker "Hurricane"
30%
27%
North American P-51 "Mustang"
11%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakich myśliwców korzystali piloci Dywizjonu 307 "Lwowskich Puchaczy"?
3495
23%

Szczegóły

Autor: sereqp
Ilustracja: Alan Wilson
Czytaj więcej: wikipedia Dywizjon 307

Historia

23 czerwca 2016 21:48:29 utworzył sereqp »
10 maja 2017 09:50:38 zmienił Tomasz Kądziołka »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.