Z jakiego głównego powodu kameleony zmieniają kolor?

by komunikować i gdy zmienia się ich stan emocjonalny
by przyciągnąć ofiarę
ze stresu
by dostosować się do otoczenia
Mają szcze­gól­ną zdolność zmiany barwy; jednak wbrew po­pu­lar­nym opiniom ka­me­le­ono­wa­te nie do­sto­so­wu­ją swojej barwy do barwy oto­cze­nia (jest to po­pu­lar­ny faktoid) – ich barwa zmienia się wraz ze zmianą stanu fi­zycz­ne­go i emo­cjo­nal­ne­go, a także jest formą ko­mu­ni­ka­cji z innymi osob­ni­ka­mi, choć ich na­tu­ral­ny kolor często od­po­wia­da danemu typowi oto­cze­nia, w którym prze­by­wa­ją. Na kolor również wpływa na­tę­że­nie światła oraz tem­pe­ra­tu­ra – za­zwy­czaj w tem­pe­ra­tu­rze ok. 25 °C odcień jest bardziej zielony, podczas gdy w tem­pe­ra­tu­rze ok. 10 °C odcień skóry sza­rze­je.

Rozkład odpowiedzi

by komunikować i gdy zmienia się ich stan emocjonalny
by przyciągnąć ofiarę
ze stresu
by dostosować się do otoczenia
odpowiedzi
flagSzwecja
25%
50%
0%
25%
16
flagChorwacja
36%
27%
9%
27%
11
flagWłochy
36%
47%
10%
5%
19
flagNorwegia
56%
32%
0%
12%
25
flagHiszpania
30%
30%
20%
20%
10
flagStany Zjednoczone
53%
37%
1%
6%
119
flagNiemcy
45%
30%
6%
17%
91
flagWielka Brytania
43%
34%
7%
13%
152
flagFrancja
57%
35%
0%
7%
14
flagPolska
52%
20%
5%
21%
7059
flagNieznany
42%
11%
9%
35%
498
flagUkraina
60%
20%
0%
20%
15
flagHolandia
43%
16%
0%
36%
30
flagRosja
58%
16%
16%
8%
12
flagIndie
71%
14%
9%
4%
21
flagIrlandia
63%
5%
15%
10%
19

Płeć

men27%
women22%
by komunikować i gdy zmienia się ich stan emocjonalny
50%
62%
by przyciągnąć ofiarę
23%
20%
ze stresu
6%
4%
by dostosować się do otoczenia
19%
13%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Kameleonowate

Historia

9 lutego 2014 11:10:48 utworzył globalquiz.org »
2 lipca 2017 20:55:29 zmienił Dawid Lachor »
1 lipca 2017 18:29:37 zmienił Anna Laska »
30 czerwca 2017 00:13:41 zmienił Konrad Bartkiewicz »
29 czerwca 2017 22:38:31 zmienił Borseto Games »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.