Z jakiego kraju pochodzi całkowicie rudy terier ?

Walii
Irlandii
Australii
Niemiec
W Irlandii wy­ho­do­wa­no cztery typy terierów wyraźnie róż­nią­cych się od innych te­rie­rów.Praw­do­po­dob­nie Terier ir­landz­ki jest naj­star­szą z ir­landz­kiej grupy ras. W swojej oj­czyź­nie nazywany "czer­wo­nym dia­błe­m". Pod koniec pierw­szej dekady XX wieku wszyst­kie osobniki wy­stę­po­wa­ły już w maści czer­wo­nej. W czasie I wojny świa­to­we­j, czwo­ro­no­gi zostały wy­ko­rzy­sta­ne jako do­star­czy­cie­le mel­dun­ków.

Rozkład odpowiedzi

Walii
Irlandii
Australii
Niemiec
odpowiedzi
flagSzwajcaria
10%
80%
10%
0%
10
flagHolandia
20%
80%
0%
0%
10
flagWielka Brytania
25%
65%
5%
5%
20
flagPolska
23%
62%
7%
6%
2209
flagNieznany
27%
61%
6%
5%
297
flagNiemcy
23%
57%
14%
4%
21
flagSzwecja
36%
54%
9%
0%
11

Płeć

men61%
women65%
Walii
25%
22%
Irlandii
61%
65%
Australii
7%
9%
Niemiec
5%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego kraju pochodzi całkowicie rudy terier ?
2652
62%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Jodie Wilson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.