Z jakiego kraju pochodzi całkowicie rudy terier ?

Walii
Irlandii
Australii
Niemiec
W Irlandii wy­ho­do­wa­no cztery typy terierów wyraźnie róż­nią­cych się od innych te­rie­rów.Praw­do­po­dob­nie Terier ir­landz­ki jest naj­star­szą z ir­landz­kiej grupy ras. W swojej oj­czyź­nie nazywany "czer­wo­nym dia­błe­m". Pod koniec pierw­szej dekady XX wieku wszyst­kie osobniki wy­stę­po­wa­ły już w maści czer­wo­nej. W czasie I wojny świa­to­we­j, czwo­ro­no­gi zostały wy­ko­rzy­sta­ne jako do­star­czy­cie­le mel­dun­ków.

Rozkład odpowiedzi

Walii
Irlandii
Australii
Niemiec
odpowiedzi
flagPolska
25%
61%
7%
6%
1505
flagNieznany
28%
60%
5%
5%
260
flagWielka Brytania
29%
58%
5%
5%
17
flagNiemcy
28%
57%
14%
0%
14

Płeć

men62%
women63%
Walii
25%
23%
Irlandii
62%
63%
Australii
6%
9%
Niemiec
5%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego kraju pochodzi całkowicie rudy terier ?
1857
60%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Jodie Wilson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.