Z jakiego kraju pochodzi jednostka specjalna SAS?

Stany Zjednoczone
Rosja
Wielka Brytania
Niemcy
Special Air Service (SAS) – elitarna jed­nost­ka spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia British Army, stanowi trzon sił spe­cjal­nych współ­cze­snych bry­tyj­skich sił zbroj­nych. Została założona w 1941 roku przez Davida Stir­lin­ga, po­cząt­ko­wo jej głównym zadaniem było prze­pro­wa­dza­nie ataków dy­wer­syj­nych za liniami wroga w trakcie działań w Afryce Pół­noc­nej.

Rozkład odpowiedzi

Stany Zjednoczone
Rosja
Wielka Brytania
Niemcy
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
7%
78%
14%
14
flagPolska
13%
7%
71%
7%
2818
flagNieznany
13%
5%
71%
9%
749
flagNiemcy
9%
9%
71%
9%
21

Płeć

men72%
women57%
Stany Zjednoczone
13%
12%
Rosja
6%
18%
Wielka Brytania
72%
57%
Niemcy
8%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego kraju pochodzi jednostka specjalna SAS?
3661
71%

Szczegóły

Autor: WOLF
Ilustracja: AlfvanBeem
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.