Z jakiego kraju pochodzi Orhan Pamuk, pisarz nagrodzony w 2006 roku Nagrodą Nobla, autor książek takich jak "Nazywam się Czerwień", "Śnieg", "Biały zamek"?

Z Rosji
Z Hiszpanii
Z Turcji
Z Czech
Orhan Pamuk - turecki pisarz, laureat Nagrody Nobla z dzie­dzi­ny li­te­ra­tu­ry w 2006 r. Należy do grona "o­świe­co­ny­ch" in­te­lek­tu­ali­stów tu­rec­ki­ch, o nie­orto­dok­syj­nych po­glą­dach re­li­gij­ny­ch, otwar­tych na in­te­gra­cję Turcji z Unią Eu­ro­pej­ską. Był pierw­szym pisarzem świata mu­zuł­mań­skie­go, który pu­blicz­nie potępił fatwę ska­zu­ją­cą na śmierć Salmana Ru­sh­die­go. W swoich książ­kach opisuje często kontakt kultur Wschodu i Zachodu. Jego twór­czość prze­tłu­ma­czo­no na ponad 40 języków.

Rozkład odpowiedzi

Z Rosji
Z Hiszpanii
Z Turcji
Z Czech
odpowiedzi
flagNieznany
5%
11%
77%
5%
36
flagPolska
6%
6%
75%
10%
450

Płeć

men80%
women78%
Z Rosji
5%
4%
Z Hiszpanii
5%
7%
Z Turcji
80%
78%
Z Czech
8%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego kraju pochodzi Orhan Pamuk, pisarz nagrodzony w 2006 roku Nagrodą Nobla, autor książek takich jak "Nazywam się Czerwień", "Śnieg", "Biały zamek"?
521
75%

Szczegóły

Autor: KasiaKról
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Orhan Pamuk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.