Z jakiego miasta pochodził twórca skali pomiaru temperatury Daniel Gabriel Fahrenheit ?

z Gdańska
z Rygi
z Poczdamu
z Elbląga
Daniel Gabriel Fah­ren­he­it to ho­len­der­ski fizyk i inżynier po­cho­dzą­cy z Gdańska. Więk­szość okresu na­uko­we­go spędził w Ni­der­lan­dach. Wy­na­laz­ca ter­mo­me­tru rtę­cio­we­go, twórca skali tem­pe­ra­tu­ry używanej do dziś np. w USA. Na fot. po­rów­na­nie skali Cel­sju­sza i Fah­ren­he­ita.

Rozkład odpowiedzi

z Gdańska
z Rygi
z Poczdamu
z Elbląga
odpowiedzi
flagNiemcy
80%
4%
4%
12%
25
flagWielka Brytania
54%
4%
25%
12%
24
flagNieznany
53%
18%
14%
14%
77
flagPolska
52%
13%
19%
13%
1241

Płeć

men50%
women53%
z Gdańska
50%
53%
z Rygi
13%
9%
z Poczdamu
19%
13%
z Elbląga
16%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego miasta pochodził twórca skali pomiaru temperatury Daniel Gabriel Fahrenheit ?
1425
52%

Szczegóły

Autor: Maks
Ilustracja: TheVovaNik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.