Z jakiego powodu prasa francuska kąśliwie skomentowała pierwsze posiedzenie Sejmu II RP?

kłótni poselskich
wystąpień antysemickich
obecności posłanek
pustek na sali
Polki uzyskały pełne prawa wyborcze na­tych­miast po od­zy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku. Wśród pierw­szych posłów zasiadło 8 par­la­men­ta­rzy­stek. Francja przy­zna­ła prawa wyborcze kobietom po II wojnie świa­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

kłótni poselskich
wystąpień antysemickich
obecności posłanek
pustek na sali
odpowiedzi
flagWielka Brytania
4%
19%
52%
23%
21
flagPolska
21%
20%
26%
31%
1439
flagNieznany
21%
20%
23%
34%
295

Płeć

men25%
women22%
kłótni poselskich
19%
19%
wystąpień antysemickich
20%
23%
obecności posłanek
25%
22%
pustek na sali
34%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego powodu prasa francuska kąśliwie skomentowała pierwsze posiedzenie Sejmu II RP?
1822
26%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.