Z jakiego rodzaju plazmy składa się Słońce?

Z plazmy zimnej
Z plazmy gorącej
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
Z żadnej z powyższych
Słońce składa się z gorącej plazmy utrzy­my­wa­nej przez gra­wi­ta­cję i kształ­to­wa­nej przez pole ma­gne­tycz­ne. Plazma gorąca, czasami zwana plazmą tworzącą gwiazdy, składa się z na­ła­do­wa­nych i obo­jęt­nych cząstek ele­men­tar­nych oraz w pełni zjo­ni­zo­wa­nych jąder ato­mo­wy­ch, jednak z uwagi na dużą gęstość i wysoką tem­pe­ra­tu­rę nie można mówić o obec­no­ści atomów neu­tral­nych.

Rozkład odpowiedzi

Z plazmy zimnej
Z plazmy gorącej
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
Z żadnej z powyższych
odpowiedzi
flagPolska
10%
41%
20%
27%
3666
flagStany Zjednoczone
26%
40%
6%
26%
15
flagNieznany
11%
37%
17%
33%
464
flagHolandia
0%
36%
18%
45%
11
flagNiemcy
11%
32%
26%
29%
34
flagWielka Brytania
12%
26%
19%
42%
57

Płeć

men33%
women35%
Z plazmy zimnej
12%
10%
Z plazmy gorącej
33%
35%
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
19%
25%
Z żadnej z powyższych
33%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego rodzaju plazmy składa się Słońce?
4330
40%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Słońce

Historia

16 lutego 2016 13:17:07 utworzył Astorre »
22 czerwca 2017 16:00:14 zmienił Michał Wiśniewski »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.