Z jakiego rodzaju plazmy składa się Słońce?

Z plazmy zimnej
Z plazmy gorącej
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
Z żadnej z powyższych
Słońce składa się z gorącej plazmy utrzy­my­wa­nej przez gra­wi­ta­cję i kształ­to­wa­nej przez pole ma­gne­tycz­ne. Plazma gorąca, czasami zwana plazmą tworzącą gwiazdy, składa się zna­ła­do­wa­nych i obo­jęt­nych cząstek ele­men­tar­nych oraz w pełni zjo­ni­zo­wa­nych jąder ato­mo­wy­ch, jednak z uwagi na dużą gęstość i wysoką tem­pe­ra­tu­rę nie można mówić o obec­no­ści atomów neu­tral­nych.

Rozkład odpowiedzi

Z plazmy zimnej
Z plazmy gorącej
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
Z żadnej z powyższych
odpowiedzi
flagPolska
10%
42%
20%
26%
2343
flagNiemcy
8%
39%
21%
30%
23
flagNieznany
11%
37%
17%
33%
235
flagStany Zjednoczone
27%
27%
9%
36%
11
flagWielka Brytania
11%
23%
16%
47%
42

Płeć

men34%
women35%
Z plazmy zimnej
13%
10%
Z plazmy gorącej
34%
35%
Z plazmy wyładowania pierścieniowego
18%
25%
Z żadnej z powyższych
34%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego rodzaju plazmy składa się Słońce?
2715
41%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Słońce
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.