Z jakim krajem Polska podpisała układ o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji w 1921 roku?

Z Rumunią
Z Czechosłowacją
Z Litwą, Łotwą oraz Estonią
Z Węgrami
Polska i Rumunia 3 marca 1921 roku pod­pi­sa­ły układ o wza­jem­nej pomocy w razie so­wiec­kiej agresji, zo­bo­wią­zu­jąc się do pomocy na wypadek gdyby jedna z nich została za­ata­ko­wa­ną. Po napaści ZSRR na Polskę pre­zy­dent Ignacy Mo­ścic­ki, Naczelny Wódz Edward Ry­dz-Śmi­gły wraz ze sztabem oraz rząd z pre­mie­rem Fe­li­cja­nem Sławojem Skład­kow­skim prze­kro­czy­li granicę pol­sko­-ru­muń­ską w Kutach i ewa­ku­owa­li się właśnie do Rumunii. Rząd polski zde­cy­do­wał się nie prosić Rumunii o pomoc mi­li­tar­ną.

Rozkład odpowiedzi

Z Rumunią
Z Czechosłowacją
Z Litwą, Łotwą oraz Estonią
Z Węgrami
odpowiedzi
flagWielka Brytania
42%
7%
42%
7%
14
flagPolska
35%
13%
21%
29%
961
flagNiemcy
35%
0%
14%
50%
14
flagNieznany
31%
14%
20%
33%
77

Płeć

men34%
women25%
Z Rumunią
34%
25%
Z Czechosłowacją
10%
18%
Z Litwą, Łotwą oraz Estonią
25%
31%
Z Węgrami
29%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakim krajem Polska podpisała układ o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji w 1921 roku?
1111
35%

Szczegóły

Autor: Szymon Ryś
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.