Z jakim państwem Bangladesz toczył wygraną wojnę o niepodległość?

Wielką Brytanią
Francją
Pakistanem
Indiami
Od 1947 do 1971 Ban­gla­desz funk­cjo­no­wał pod nazwą Pa­ki­sta­nu Wschod­nie­go. Po wsparciu ze strony Indii na­ro­do­wo­wy­zwo­leń­cza wojna z Pa­ki­sta­nem za­koń­czy­ła się zwy­cię­stwem Ban­gla­de­szu i ogło­sze­niem nie­pod­le­gło­ści. [Na zdjęciu Narodowy Pomnik Mę­czen­ni­ków wznie­sio­ny 30 ki­lo­me­trów od Dhaki dla uczcze­nia pamięci ofiar wojny z 1971 roku.]

Rozkład odpowiedzi

Wielką Brytanią
Francją
Pakistanem
Indiami
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
10%
5%
73%
10%
19
flagIrlandia
9%
9%
45%
36%
11
flagPolska
22%
9%
39%
28%
2211
flagHolandia
28%
0%
35%
35%
14
flagWielka Brytania
17%
12%
34%
34%
64
flagNiemcy
17%
6%
31%
44%
45
flagNieznany
29%
11%
28%
30%
201
flagSzwecja
30%
10%
10%
50%
10

Płeć

men33%
women43%
Wielką Brytanią
25%
23%
Francją
11%
8%
Pakistanem
33%
44%
Indiami
29%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakim państwem Bangladesz toczył wygraną wojnę o niepodległość?
2669
39%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.