Z kim Bronisław Piłsudski, starszy brat późniejszego marszałka organizował zamach na cara Aleksandra III?

bratem Lenina
Trockim
Romanem Dmowskim
Ignacym Hryniewieckim
Przy­wód­cą zde­kon­spi­ro­wa­ne­go spisku był Alek­san­der Uljanow, starszy brat Wło­dzi­mie­rza Lenina, skazany podobnie jak Pił­sud­ski na karę śmierci i stra­co­ny. Wyrok Bro­ni­sła­wa osta­tecz­nie za­mie­nio­no na 15 lat katorgi.

Rozkład odpowiedzi

bratem Lenina
Trockim
Romanem Dmowskim
Ignacym Hryniewieckim
odpowiedzi
flagWłochy
90%
0%
10%
0%
10
flagHolandia
61%
7%
15%
15%
13
flagNieznany
53%
17%
13%
15%
616
flagWielka Brytania
52%
11%
26%
8%
34
flagPolska
49%
17%
15%
16%
3064
flagNiemcy
21%
42%
21%
14%
14

Płeć

men52%
women40%
bratem Lenina
52%
40%
Trockim
17%
20%
Romanem Dmowskim
13%
23%
Ignacym Hryniewieckim
16%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z kim Bronisław Piłsudski, starszy brat późniejszego marszałka organizował zamach na cara Aleksandra III?
3830
50%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.