Z kim związany jest ten budynek?

Wilhelmem Orańskim
Williamem Szekspirem
Blaise Pacal'em
Maximilienem de Robespierre
Teatr Globe Theatre został wy­bu­do­wa­ny w roku 1599, a jednym z udzia­łow­ców in­we­sty­cji był William Sha­ke­spe­are, wy­sta­wia­ją­cy tu swoje sztuki. W Londynie zwiedzać można współ­cze­sną re­kon­struk­cję (na zdję­ciu­), wy­bu­do­wa­ną mniej więcej 230 metrów od or­gi­nal­ne­go miejsca.

Rozkład odpowiedzi

Wilhelmem Orańskim
Williamem Szekspirem
Blaise Pacal'em
Maximilienem de Robespierre
odpowiedzi
flagAustralia
0%
93%
0%
3%
29
flagChorwacja
6%
93%
0%
0%
16
flagGrecja
4%
83%
8%
4%
24
flagAustria
0%
78%
5%
15%
19
flagWielka Brytania
8%
77%
4%
8%
465
flagNorwegia
7%
77%
7%
7%
54
flagWłochy
11%
76%
8%
2%
34
flagHiszpania
5%
75%
8%
11%
36
flagStany Zjednoczone
6%
74%
7%
8%
454
flagKanada
7%
71%
9%
11%
42
flagPolska
11%
70%
7%
9%
16050
flagSzwecja
12%
70%
6%
9%
31
flagNiemcy
13%
65%
6%
14%
227
flagIrlandia
20%
64%
6%
9%
65
flagDania
7%
64%
21%
7%
28
flagNieznany
15%
63%
8%
13%
787
flagIndie
12%
63%
15%
6%
83
flagFrancja
14%
63%
7%
10%
55
flagHolandia
22%
60%
8%
9%
75
flagUkraina
9%
57%
9%
19%
21

Płeć

men67%
women67%
Wilhelmem Orańskim
13%
11%
Williamem Szekspirem
67%
67%
Blaise Pacal'em
8%
8%
Maximilienem de Robespierre
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z kim związany jest ten budynek?
17982
70%

Szczegóły

Autor: Jerzy Kański
Ilustracja: Steve Collis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.