Z którego utworu literackiego pochodzi cytat "Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec; a kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, jak kamienie rzucone przez Boga na szaniec !" ?

"Chłopi" Reymonta
"Siłaczka" Żeromskiego
"Testament mój" Słowackiego
"Kamienie na szaniec" Kamińskiego
Te­sta­ment mój – wiersz napisany przez Juliusza Sło­wac­kie­go na prze­ło­mie lat 1839 i 1840 w Paryżu. Powstał w formie te­sta­men­tu po­etyc­kie­go. Były to ostatnie słowa które wy­po­wie­dział Jan "Rudy" Bytnar przed swoją śmier­cią.

Rozkład odpowiedzi

"Chłopi" Reymonta
"Siłaczka" Żeromskiego
"Testament mój" Słowackiego
"Kamienie na szaniec" Kamińskiego
odpowiedzi
flagPolska
5%
7%
39%
46%
623
flagNieznany
2%
13%
38%
45%
44

Płeć

men30%
women41%
"Chłopi" Reymonta
4%
3%
"Siłaczka" Żeromskiego
9%
5%
"Testament mój" Słowackiego
30%
41%
"Kamienie na szaniec" Kamińskiego
56%
49%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z którego utworu literackiego pochodzi cytat "Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec; a kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, jak kamienie rzucone przez Boga na szaniec !" ?
707
40%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: literatura.wywrota.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.